22 studenten verdiepen zich in senioren van Almere

Foto: gemeente almere

Oud worden in Almere: de stad bereidt zich voor op de aankomende vergrijzing. Veel wijken zijn in eerste instantie gebouwd voor gezinnen die naar de polder kwamen. Almere heeft in vergelijking met de rest van Nederland een relatief late, maar sterke groei van senioren.

Deze senioren wonen vooral in de oudere wijken van de stad in Almere Haven en delen van Almere Stad en Almere Buiten. Om goed in te kunnen spelen op de behoeften van deze senioren is de gemeente begin 2017 het programma (G)oud in Almere gestart. Een programma dat expliciet wordt genoemd in het nieuwe coalitieakkoord als een van de belangrijkste opgaven.

Vanuit dit programma hebben twee afstudeerstudenten van Hogeschool Windesheim Flevoland en 20 studenten van de Vrije Universiteit (VU) uit Amsterdam in opdracht van de gemeente onderzoek gedaan. Dit onderzoek is tot stand gekomen in samenwerking met stichting Academie van de Stad. De studenten zijn de stad in gegaan en hebben tientallen senioren en (zorg)professionals geïnterviewd.

De studenten verdiepten zich in verschillende vragen zoals: Wat zijn de verhuismotieven van senioren? Hebben senioren met verschillende culturele achtergronden ook verschillende behoeften? Hoe kan men het best communiceren met senioren? De overkoepelende vraag was: Wat is er nodig om senioren zo lang mogelijk zelfstandig, gezond en gelukkig oud te laten worden in Almere?

Afgelopen week presenteerden de studenten hun resultaten op het Stadhuis. Er waren veel geïnteresseerden aanwezig, zoals senioren die mee hadden deelgenomen aan de onderzoeken, maatschappelijke organisaties uit de stad en de vertrekkend wethouder René Peeters.

Uit de onderzoeken komt duidelijk naar voren dat om gelukkig oud te worden sociaal contact in de wijk erg belangrijk is. Het gaat dan om contact met directe buren, maar ook met andere senioren. Ook contact met jongeren is iets waarvan veel senioren aangeven het belangrijk te vinden en dat nu nog onvoldoende hebben. De meeste Almeerse senioren zijn tevreden met hun woning en woonomgeving en de zorg in Almere. Wat verschilt tussen senioren is de mate waarin zij al bewust bezig zijn met oud(er) worden. In de bewustwording rondom ouder worden, en wat dit betekent voor bijvoorbeeld je woonsituatie, valt nog veel te winnen.

Opvallend was dat de aanbevelingen van de studenten van Hogeschool Windesheim Flevoland en VU sterke overeenkomsten hadden terwijl ze onafhankelijk van elkaar hebben gewerkt. Een van de ideeën is om studenten in te zetten als “Zorgstudent” om op die manier het contact tussen jong en oud te versterken. Een ander idee is om een (G)ouderengids of Seniorenbox samen te stellen met daarin voor senioren duidelijk op een rij welke voorzieningen en activiteiten er beschikbaar zijn. Uit de onderzoeken blijkt een duidelijke behoefte aan informatie op papier in plaats van digitaal.

Naast de mooie resultaten en aanbevelingen van de onderzoeken was het project ook waardevol voor de studenten zelf. Een van de studenten van de VU verwoordt dit als volgt: “Doordat we voor het onderzoek echt de stad in gingen op zoek naar senioren om te interviewen en door de persoonlijke verhalen die we hoorden hebben wij meer betrokkenheid gekregen. Zowel bij de senioren die we ontmoet hebben als bij dit belangrijke vraagstuk! Dit was erg leuk en leerzaam.”.