Aandacht voor laatkomers tijdens Dag van de Leerplicht in Almere

Foto: Nemo/cc-by-cc0

17 maart 2017

Donderdag 16 maart was de landelijke Dag van de Leerplicht met als thema ‘laatkomers’. Almeerse leerplichtambtenaren vroegen op verschillende basisscholen aandacht voor deze dag. Ze gingen in gesprek met laatkomers over het belang van onderwijs als springplank voor een kansrijke toekomst. Het doel van de Dag van de Leerplicht is om de leerplicht onder de aandacht te brengen bij leerlingen, ouders, scholen en andere betrokkenen. Naar school gaan is immers niet alleen een plicht, maar vooral ook een recht.

Wethouder René Peeters (Jeugd, Maatschappelijke ontwikkeling, Onderwijs en Sport): “Dankzij het recht om te leren, kunnen kinderen en jongeren zich optimaal ontwikkelen en maken zij straks meer kans op een leuke en passende baan. We zien erop toe dat iedereen gebruikmaakt van dat recht, zodat iedere leerling het beste uit zichzelf kan halen.”

In Nederland is het recht op onderwijs goed geregeld. Toch zijn er nog steeds jongeren die zonder diploma of startkwalificatie van school gaan. De Dag van de Leerplicht draagt bij aan het bewustzijn dat het belangrijk is om je school af te maken. Het thema ‘laatkomers’ duidt op het verband tussen schoolverzuim en (dreigend) voortijdig schoolverlaten. Als een leerling vaak te laat komt of dagenlang wegblijft van school, is dit vaak een teken dat er meer aan de hand is. Bijvoorbeeld problemen thuis.

Onderliggende oorzaken aanpakken

De leerplichtambtenaren van de gemeente fungeren als een spin in het web bij schoolverzuim of dreigend schoolverlaten. Er is altijd een samenwerking met scholen en in meer de helft van de gevallen ook met andere organisaties. Er zijn immers meerdere factoren die kunnen leiden tot schoolverzuim. In de aanpak staan de leerling en zijn of haar thuissituatie centraal. De inzet richt zich op het aanpakken van de onderliggende oorzaken van het verzuim. De leerplichtambtenaren dragen hierdoor samen met anderen bij aan de ontwikkeling van Almeerse kinderen en jongeren.

Wat is leerplicht?

De Leerplichtwet verplicht kinderen vanaf 5 jaar om naar school te gaan tot en met het schooljaar waarin ze 16 jaar worden. Na deze volledige leerplicht geldt de kwalificatieplicht. Dit betekent dat alle jongeren tot hun achttiende jaar onderwijs moeten volgen, tenzij ze een startkwalificatie hebben: een diploma van minimaal havo-, vwo- of mbo-2-niveau. Dit biedt jongeren een betere kans op de arbeidsmarkt.