Stelling – Ik kan in 2018 mijn zorgkosten niet meer betalen

Het eigen risico in de zorg stijgt volgend jaar naar 400 euro. Ook de premie gaat omhoog, is de verwachting.

De stijging van het eigen risico komt hoofdzakelijk door de verwachte loonstijging in de zorg. Het eigen risico ligt nu op 385 euro. Vorig jaar steeg het eigen risico niet, maar de jaren daarvoor wel met 10 of 15 euro per jaar.

De zorgpremie zou stijgen met ongeveer 6 euro per maand. Dat kan nog veranderen. Het kan nog een euro meer of minder worden. De zorgverzekeraars stellen de premie in het najaar vast.

Stelling
Bent u bang dat u de zorgkosten straks niet meer kunt betalen, of valt dat wel mee. En wat zijn de gevolgen voor de Almeerse bevolking. We zijn benieuwd

We lezen graag u reactie, maar hou het netjes.