Lelystad Airport gaat brandweerzorg zelf uitvoeren

Foto: wikipedia.nl

De voorgenomen samenwerking tussen Lelystad Airport en Veiligheidsregio Flevoland, waarbij de veiligheidsregio de brandweerzorg op het vliegveld verzorgt, zal niet door gaan. Deze conclusie is in gezamenlijkheid getrokken. Lelystad Airport kiest er uit financiële overwegingen voor de brandweerzorg zelf uit te voeren.

Burgemeester Franc Weerwind, voorzitter Veiligheidsregio Flevoland: ”We vinden het erg jammer dat de samenwerking zoals wij deze voor ogen hadden niet doorgaat. Het was volgens ons een win-win situatie geweest.”

De gesprekken voor de samenwerking waren al in een vergevorderd stadium. Er was door beide partners een voorgenomen besluit genomen. Dit besluit is al aan enkele gemeenteraden in de provincie voorgelegd. Op basis van de eventuele zienswijzen zou een definitief besluit genomen worden. De gemeentebesturen en ook de medewerkers van de Veiligheidsregio zijn inmiddels geïnformeerd. Burgemeester Franc Weerwind: “De samenwerking tussen Lelystad Airport en de Veiligheidsregio blijft. De Veiligheidsregio vervult haar wettelijke taak op het moment dat er een incident op de luchthaven plaatsvindt. Tevens blijven we de mogelijkheid om een regionale oefenplaats op de luchthaven te ontwikkelen verkennen.”