Criminaliteit in Almere daalt verder

Foto: gemeente almere

De criminaliteit in Almere daalde in de eerste helft van 2017 opnieuw. Het totaal aantal geregistreerde misdrijven nam af met 15% ten opzichte van de eerste helft 2016. Het aantal pogingen tot woninginbraak nam toe (+36%), het aantal geslaagde woninginbraken nam juist met 13% af. Ook in de categorie overlast zit een stijging. Jeugdoverlast is met 27% toegenomen, meldingen over verwarde personen met 37%. Het aantal geweldsmisdrijven daalde, met 13%. Zo nam het aantal straatroven met 40% af.

Maatregelen
De aanpak woninginbraken is en blijft intensief. Ook in de komende ‘donkere dagen tijd’ wordt verder geïnvesteerd in het inbraakveiliger maken van woningen, het inzetten van toezicht op straat en het ondersteunen van burgerinitiatieven als buurtpreventieteams en Waaks.

De aanpak van jeugdoverlast is zowel preventief als repressief. Een preventieve maatregel is het bieden van voorzieningen, zoals een Jongeren Ontmoetingsplaats (JOP) of activiteiten vanuit het jongerenwerk. Is sprake van overlast dan wordt de locatie meegenomen in het toezicht door jeugdboa’s en politie. Indien mogelijk en nodig wordt er handhavend opgetreden. Vanuit het Jeugd Interventie Team (JIT) kunnen aanvullende maatregelen worden genomen, bijv. extra toezicht door politie en jeugdboa’s, gerichte inzet van het jongerenwerk, aanmelding voor persoonsgerichte aanpak, huisbezoeken aan jongeren en hun ouders of maatregelen openbare ruimte.

Ook de aanpak van verwarde personen heeft bijzondere aandacht. Het plan van aanpak verwarde personen, dat het college eerder dit jaar heeft vastgesteld, wordt uitgevoerd. Eén van de maatregelen is dat op basis van de meldingen een top 25 is gemaakt van personen met verward gedrag. Hierop wordt een persoonsgerichte aanpak gezet.

De gemeente volgt de verschuivende trend naar de minder zichtbare en ondermijnende vormen van criminaliteit, zoals fraude en witwassen. Hiervoor is een projectleider aangesteld die in samenwerking met de partners (politie, OM, RIEC) de aanpak verder vorm gaat geven. Hierdoor kunnen er effectieve interventies worden gepleegd op de criminele netwerken in de bestrijding van bijvoorbeeld drugshandel en mensenhandel.

Op 23 november organiseert de gemeente Almere een symposium ondermijning. Doel is de bewustwording onder de verschillende betrokkenen en hun rollen in de aanpak.