Winkelcentrum Muziekwijk wordt nog mooier

Foto: winkelcentrum Muziekwijk

Winkelcentrum Muziekwijk is volop in beweging en staat ‘’letterlijk’’ in de steigers om een modern en actueel winkelcentrum te zijn en te blijven voor nu én voor de toekomst. In opdracht van SPF Beheer B.V. zal het winkelcentrum gerenoveerd worden.

Om toekomstbestendig te zijn en te blijven investeert SPF Beheer B.V. in het winkelcentrum. De werkzaamheden in winkelcentrum Muziekwijk zullen in twee fasen plaatsvinden. Wij bevinden ons nu nog volop in de eerste fase, het renoveren van de winkelpassage, deze is medio november klaar. De gehele binnenkant van de winkelpassage zal dan gereed zijn. De tweede fase start medio januari 2018, zodat alle winkeliers zich kunnen richten op de aankomende feestdagen om de klanten optimaal te kunnen bedienen. Deze fase zal circa 26 tot 30 weken duren.

Tijdens deze tweede fase zal de buitenkant van het gehele complex onder handen worden genomen, tevens zullen alle gevels, alle entrees, en alle kaders t.b.v. reclame worden gerenoveerd zodat een uniform beeld ontstaat. Vanzelfsprekend zullen alle betrokken partijen zich volledig inspannen om het winkelend publiek zo min mogelijk overlast en hinder te laten ondervinden. Door deze aanpak kunnen alle winkels open blijven tijdens de bouwwerkzaamheden.

Als alle werkzaamheden afgerond zijn zal het vernieuwde winkelcentrum dit feestelijk gaan vieren met tal van leuke promoties en verschillende activiteiten. Met als kers op de taart kan dit alles gecombineerd worden met het jubileum van het 30-jarig bestaan van winkelcentrum Muziekwijk in 2018. www.winkelsmuziekwijk.nl