Selectie wiettelers in afrondende fase

Wietplant
Foto: NiederlandeNet @Flickr.com (CC BY-NC-SA 2.0).

Donderdag zal de loting plaatsvinden voor aspirant wiettelers die een aanvraag hebben ingediend om legaal wiet te mogen produceren. Almere is één van de gemeenten die meedoet aan de proef met legale wietteelt.

Afrondende fase

Met de loting bevindt de selectie van wiettelers in het kader van het Experiment gesloten coffeeshopketen zich in een afrondende fase. De 10 aspirant wiettelers die worden ingeloot zullen nog wel een integriteitsonderzoek doorlopen. Als dit proces vlot verloopt en hier geen bezwaren uit voortkomen kunnen eind februari 2021 de telers formeel aangewezen worden.

Selectie

“Tussen 1 juli en 28 juli konden telers een aanvraag indienen om mee te doen aan het Experiment gesloten coffeeshopketen”, meldt de Rijksoverheid. “Hiervoor hebben de telers diverse documenten moeten invullen, waaronder plannen waarin ze uitleggen hoe ze willen gaan telen, waar en onder welke veiligheidsmaatregelen, en of ze voldoende aanbod en kwaliteit kunnen leveren. De afgelopen maanden beoordeelde het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport de 147 binnengekomen aanvragen”.

Er zijn 96 aanvragen afgewezen en 51 aanvragen zijn door de selectie gekomen. In totaal doen 39 lotnummers mee in de loting.

Van start

Het streven is een voorbereidingstijd van 6 maanden. De exacte termijn hangt af van de omstandigheden van de 10 teeltbedrijven die worden aangewezen. Voor de vestiging van de teeltbedrijven zijn er mogelijk ook nog lokale procedures nodig. Eind februari zal tevens de startdatum van de volgende fase, de experimenteerfase, worden bepaald.

Staatswiet

Tien gemeenten doen mee aan het experiment met staatswiet. Onder de tien gemeenten ook Almere. Andere gemeenten die meedoen aan de proef zijn in elk geval Tilburg en Breda. Gemeenten moesten voor 31 december laten weten of zij wel of niet meedoen aan de proef.

Artikel gepubliceerd door: 1Almere.nl.