Interventieteam gemeente voert integrale controle uit op bedrijventerrein

Foto: gemeente almere

Op woensdag 13 december 2017 is er door een interventieteam van de gemeente Almere een integrale controle uitgevoerd op bedrijventerrein de Steiger. Op deze locatie zijn meerdere bedrijven gevestigd, waaronder een vuurwerkopslag. Eerder is vastgesteld dat de opslag in de vuurwerkbunker voldoet aan alle veiligheidseisen. Vanuit het oogpunt van veiligheid rondom de vuurwerkbunker, richtte het onderzoek zich op het controleren van opslag van (brand)gevaarlijke stoffen in de opslagboxen, loodsen en bedrijfsruimten in de nabijheid van deze vuurwerkopslag. Eveneens is er gecontroleerd op het gebruik conform bestemmingsplan.

Op woensdag 13 december 2017 is er door een interventieteam van de gemeente Almere een integrale controle uitgevoerd op bedrijventerrein de Steiger. Op deze locatie zijn meerdere bedrijven gevestigd, waaronder een vuurwerkopslag. Eerder is vastgesteld dat de opslag in de vuurwerkbunker voldoet aan alle veiligheidseisen. Vanuit het oogpunt van veiligheid rondom de vuurwerkbunker, richtte het onderzoek zich op het controleren van opslag van (brand)gevaarlijke stoffen in de opslagboxen, loodsen en bedrijfsruimten in de nabijheid van deze vuurwerkopslag. Eveneens is er gecontroleerd op het gebruik conform bestemmingsplan.

Er is een 100% controle uitgevoerd, wat betekent dat alle opslagboxen, loodsen en/of bedrijfsruimten zijn geopend. De controle is ter plekke bij de eigenaren/ huurders aangekondigd en zij zijn in de gelegenheid gesteld hun ruimte zelf te openen. De eigenaar van de opslagboxen heeft volledig medewerking verleend aan het onderzoek. Ruimtes waarvan de huurders niet aanwezig waren, zijn geopend door een slotenmaker. Naast de slotenmaker waren ook politie en brandweer aanwezig bij de controle, ter ondersteuning van het interventieteam.

In 2 opslagboxen zijn hennep gerelateerde goederen aangetroffen en in 1 box een geringe hoeveelheid hennep. Tijdens de integrale controle is ook een bezoek gebracht aan een bedrijfspand dat op de lijst stond voor een her controle naar aanleiding van constateringen in september 2016. In dit pand is een ondergrondse hennepkwekerij aangetroffen met 795 stekken.

De bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning is een van de speerpunten van het veiligheidsbeleid van de gemeente Almere. Op basis van gegevens van diverse betrokken professionals worden risicoprofielen gemaakt om locaties met een verhoogde kans op onregelmatigheden in kaart te brengen. Deze profielen worden steeds naast actuele informatie gelegd om zo gericht integrale controles uit te voeren.