„Appen op de fiets wordt streng verboden”

Foto: pix-a-bay

Het kabinet Rutte komt op korte termijn met een voorstel voor een appverbod voor fietsers
Dit kan volgens Verkeersminister Cora van Nieuwenhuizen reeds in 2019 ingaan. Ze ziet een ‘groot maatschappelijk draagvlak’ voor een verbod. De minister wil een krachtig signaal afgeven en komt met een wetsvoorstel, inclusief boetebedragen.
Als de Tweede kamer accoord gaat kan die wet al een jaar later ingaan. Daarnaast komt er volgende zomer een nieuwe campagne, gericht op verstandig omgaan met de smartphone in de auto en op de fiets.

Werkt een dergelijk verbod of is het in de praktijk onmogelijk om deze wet uit te voeren
We willen graag uw mening