Almere start met ombudsman voor zorg speciale mensen

Anne Martien van der Does, (plaatsvervangend) ombudsman, gaat op verzoek van de gemeente Almere het komende jaar speciaal aandacht geven aan mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB). Zelf vinden zij de weg naar de Ombudsman namelijk moeilijk. Zij hebben vaak een grote(re) afstand tot de samenleving (de arbeidsmarkt of enig sociaal netwerk) en zijn hierdoor kwetsbaarder dan anderen. Omdat het om een gevarieerde doelgroep gaat is, in overleg met mensen uit de doelgroep, gekozen voor de titel Ombudsman voor Zorg Speciale Mensen. De werkzaamheden starten in een pilot van een jaar en de lessen en ervaringen worden gevolgd door de landelijke Ombudsman. Het doel is om de gemeentelijke dienstverlening voor alle inwoners goed toegankelijk te maken.