Aandacht voor meldcode in week tegen kindermishandeling

Foto: gemeente Almere

Kindermishandeling komt in Nederland meer dan 119.000 keer per jaar voor. Gemiddeld is dat een kind per klas. Het belangrijkste doel van de Week tegen kindermishandeling (20 tot 26 november) is om professionals bewust te maken van het belang van goede samenwerking om kindermishandeling effectief aan te pakken. Op 20 november organiseert de gemeente samen met Veilig Thuis Flevoland een themabijeenkomst over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

De themabijeenkomst vindt plaats in het stadhuis van Almere en is bedoeld voor professionals in de kinderopvang en het onderwijs. Schoolleiders, intern begeleiders, leerkrachten, directeuren en groepsleiders hebben allemaal een belangrijke rol bij vermoedens van kindermishandeling. Deze professionals hebben in deze situatie te maken met de verplichte Wet meldcode huiselijke geweld en kindermishandeling. Tijdens de interactieve bijeenkomst wordt stilgestaan bij de verschillende stappen binnen de meldcode, de aanscherping van de meldcode vanaf januari 2019 en de rol van Veilig Thuis.

Bijeenkomst meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Datum: 20 november 2017
Tijd: 16.00–17.30 uur
Locatie: Burgerzaal (Stadhuisplein 1)

Aanmelden

Aanwezig zijn bij deze bijeenkomst? Meld u dan aan via [email protected] Deelname is gratis. Kent u iemand die hier ook bij moet zijn? Stuur dit bericht dan gerust door!