Veel Almeerders kampen met burn-outklachten

Foto: Pixabay

Vandaag in de rubriek ‘Dat Wist Ik Niet’ aandacht voor een recent onderzoek van onderzoeksinstituut TNO. Uit het onderzoek blijkt dat Ruim 1 op de 5 werkende Almeerders vorig jaar last heeft gehad van burn-outklachten. Daarmee telt Almere de meeste burn-outklachten van Flevoland.

Onderzoek

Het onderzoek van TNO werd gehouden in het kader van de ‘week van de werkstress’. 1,3 Miljoen Nederlandse werknemers hadden in 2019 burn-outklachten. De kosten van werkstress gerelateerd verzuim zijn opgelopen tot 3,1 miljard euro per jaar (2018). Dit blijkt uit de factsheet ‘Werkstress’. De cijfers laten volgens TNO zien dat de week hard nodig is: werkstress is nog altijd een belangrijke reden voor verzuim en uitval, zeker ook tijdens de coronacrisis.

Familie

Ongeveer twaalf procent van de Almeerders gaf aan vaak familie- of gezinsactiviteiten te missen door het werk.

Arbeidsrisico

“Werkstress is een belangrijk arbeidsrisico”, aldus de onderzoekers van TNO. “In 2019 gaf 46% van de werkgevers aan dat werkstress een belangrijk risico is in het bedrijf en 35% van de werknemers geeft aan dat werkdruk/werkstress als reden voor het verzuim. Werkgevers nemen de nodige maatregelen ter preventie. De meest getroffen maatregel is werknemers meer autonomie geven. 67% van de werkgevers geeft de werknemer meer autonomie om het werk zelf in te richten. Werknemers ervaren de genomen maatregelen nog niet altijd als genoeg, 44% vindt dat er aanvullende maatregelen nodig zijn”.

Bekijk meer over het onderzoek op de website van TNO.