Wijk De Laren in Haven bouwrijp gemaakt

Foto: Jim Barton/cc-by-sa-2.0 Generic

De Laren wordt gefaseerd ontwikkeld. De eerste fase ligt ten zuiden van de Meerveldstraat en bestaat uit de bouwvelden D, F en G (zie tekening). Op bouwveld G komen de nieuwe supermarkt met daarboven 19 appartementen van de Alliantie en het integraal kindcentrum. Op de bouwvelden D en F ontwikkelen corporatie de Alliantie en Koopmans Projecten circa 100 woningen waarvan 20 vrije sector koopwoningen. In veld F geeft de gemeente daarnaast nog 10 zelfbouwkavels uit. Ook worden in dit veld 15 kavels uitgegeven die onder de regeling “Ik bouw betaalbaar in Almere” (IbbA) vallen.

Het bouwrijp maken van de bouwvelden D, F en G is inmiddels zo goed als afgerond. De afgelopen maanden zijn kabels en leidingen in het gebied aangelegd en nieuwe (bouw)wegen gerealiseerd. Ook is ter plaatse van de toekomstige woonstraatjes (tijdelijke) verharding aangebracht. De nieuwe structuur van dit deel van De Laren is daarmee al goed zichtbaar geworden. Het bouwrijp maken wordt in de tweede helft van juni afgerond. Hierna kan worden gestart met de bouw van de eerste woningen.
In de zomer zal ook de telecomzendmast ter hoogte van de sportaccommodaties worden verplaatst naar een locatie langs de Havendreef in het beginbos.

Meer informatie

Heeft u vragen over de werkzaamheden dan kunt u deze stellen aan de gemeente Almere via [email protected]almere.nl of via telefoonnummer 14 036.

Zie ook: