Wegwerkzaamheden Hogering en Farflerpad – Havendreef ivm verbreding A6

Foto: Bouw Brouwer - Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland/cc-by-cc0

In augustus vinden diverse (hei)werkzaamheden plaats voor de verbreding van de A6 en de aansluiting met de Hogering. De werkzaamheden, die aanneemcombinatie SAAone in opdracht van Rijkswaterstaat uitvoert, maken onderdeel uit van de verbreding van de A1/A6 tussen Diemen en Almere Havendreef.

Werkzaamheden

SAAone start met de bouw van de fundering voor de verkeersportalen aan de zuidzijde van de A6, ter hoogte van het Farflerpad en de Havendreef (zie locatie 1, afb. 1). Portalen zijn constructies over de weg waaraan bewegwijzerings- of matrixborden worden bevestigd. Tussen 3 en 7 augustus worden er heiwerkzaamheden uitgevoerd.

Vanaf 24 augustus worden er gedurende 2 weken heiwerkzaamheden uitgevoerd ten behoeve van het toekomstige viaduct A6/S101 Hogering (zie locatie 2, afb. 1). De werkzaamheden vinden overdag plaats tussen 07.00 en 19.00 uur.

Hinder

Omwonenden en bedrijven kunnen als gevolg van de werkzaamheden geluidshinder ondervinden. Alle genoemde data zijn onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en weersinvloeden.

Schiphol-Amsterdam-Almere

Rijkswaterstaat verbreedt tot 2020 de A1/A6 tussen knooppunt Diemen en de aansluiting Almere Havendreef. De werkzaamheden aan de A1/A6 maken deel uit van de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). Extra rijstroken zorgen ervoor dat de doorstroming verbetert, en daarmee de bereikbaarheid van de noordelijke Randstad. Ook wordt de leefbaarheid in de omgeving vergroot: bij Muiden verleggen we de A1 en bouwen we het breedste aquaduct van Europa.

Ontdek de verhalen achter de werkzaamheden op de A1, A6, A9 en A10 op het online bezoekerscentrum: http://bezoekerscentrum.rijkswaterstaat.nl.

Bericht overgenomen van: