Vossen: geniet ervan, maar voer ze niet!

Foto: Sander van der Welcc-by-sa-2.0 Generic

Almere is een stad met veel groen. Iedereen waardeert dat zeer, maar soms leidt het tot overlast. Zoals met vossen in Almere Hout. We krijgen als gemeente steeds meer klachten over vossen. Ze gaan graag op zoek naar eten, desnoods in tuinen met kippen en konijnen. Daarom geven we u graag advies om dit zo veel mogelijk te voorkomen.

Geniet, maar voer niet!

Vossen zijn schuwe dieren, ze vermijden ook in stedelijk gebied contact met mensen. De kans dat u met een vos in aanraking komt, is daarom maar klein. Maar wij adviseren bewoners om een paar regels in acht te nemen:

  • Het zien van een wilde vos is een buitenkans. Komt u er één tegen: geniet ervan.
  • Voer een vos niet. Het voeren van wilde dieren werkt probleemgedrag in de hand en gaat uiteindelijk ten koste van het dier.
  • Laat geen huisvuil op straat staan, maar stop het in de containers. Afval trekt niet alleen vossen aan, maar ook ratten, muizen en katten.
  • Laat pluimvee en kleine huisdieren niet onbeheerd buiten lopen. Goede huisvesting van deze dieren is vereist om de vos geen kans te geven ze op te eten.
  •  Volwassen huiskatten zijn te groot en te gevaarlijk om door vossen gedood te worden. Houd bij twijfel jonge en zwakke katten binnenshuis.
  • Vermijd fysiek contact met een vos. Net als alle andere wilde dieren dragen vossen parasieten bij zich. Bovendien kunnen vossen bijten.

Zo eet en leeft de vos

Vossen houden er een ‘territorium’ op na. In gebieden met veel voedsel zijn de territoria klein en lijkt het alsof er ‘teveel’ vossen zijn. Vossen ontdekken snel die plaatsen waar voedsel te halen is, zoals in de nabijheid van de mens.

Kippen en konijnen

Tuinen met kippen of konijnen trekken dan ook hun aandacht. Daarom is het van belang om huisdieren zoveel mogelijk te beschermen, bijvoorbeeld door ze ‘s nachts in een stevig, ook van boven en onder goed afgesloten hok op te sluiten. Soms helpt ook goede verlichting, een andere oplossing zou kunnen zijn een hond in de tuin te hebben. Dit is vanzelfsprekend de eigen verantwoordelijkheid van de eigenaars, zij dienen zelf afdoende maatregelen te treffen om hun huisdieren veilig te huisvesten.

Bericht overgenomen van: