Volkstuintjes De Gouwen moeten wijken voor ontwikkeling wijk De Laren

Foto: Antranias/cc-by-cc0

De afgelopen maanden is gestart met de voorbereiding voor het bouwrijp maken van bouwveld I (zie tekening). In dit gebied worden 23 zelfbouwkavels vanaf 225 m2 tot 675 m2 en 14 IbbA-kavels gefaseerd ontwikkeld. De eerste kavels gaan vanaf oktober 2015 in de verkoop.

Om hier woningbouw mogelijk te maken wordt een deel van het naastgelegen volkstuinencomplex De Gouwen aangepast. Ter plaatse van de nieuwe woningen zal een aantal volkstuintjes verdwijnen. Aan de noordzijde van het volkstuinencomplex wordt ruimte voor nieuwe volkstuintjes gecreëerd. Maart 2015 is een deel van het groen in het gebied verwijderd. Ook zijn de afgelopen periode de te verplaatsen volkstuintjes opgeruimd. Aansluitend heeft de gemeente onderzoek in het gebied uitgevoerd om te bepalen of er verontreinigingen in de bodem zijn achtergebleven. Dit bleek niet het geval.

Vanaf begin juli 2015 zullen grondwerkzaamheden in het gebied worden uitgevoerd. In de nieuwe volkstuintjes wordt dan teelaarde aangebracht. Verder zal een deel van het nieuwe woongebied worden opgehoogd met zand. Deze werkzaamheden zullen in het derde kwartaal worden afgerond waarna een zettingsperiode van enkele maanden ingaat. In het eerste kwartaal van 2016 zullen vervolgens de riolering, kabels en leidingen en de bouwstraat worden aangelegd.

Meer informatie

Heeft u vragen over de werkzaamheden dan kunt u deze stellen aan de gemeente Almere via [email protected]almere.nl of via telefoonnummer 14 036.

Zie ook:

Meer: Almere Haven