Tomingroep neemt per jaar maximaal 200 mensen met afstond tot arbeidsmarkt in dienst

Foto: Arewicz/cc-by-sa-4.0 International

Almere heeft met Tomingroep de afspraak gemaakt dat daar per jaar maximaal 200 langdurig werklozen, waaronder veel van 45 jaar en ouder, aan de slag gaan. Ze worden eerst weer geholpen om te wennen aan werk, werktijden en werkritme, kunnen hun vaardigheden actualiseren en dan gewoon aan het werk gaan. De bedoeling is dat ze na een half jaar weer geheel (of grotendeels) zelfstandig aan het werk gaan. De eerste 75 Almeerders zijn al gestart en er is per jaar maximaal plaats voor 200 deelnemers.

Een afstand tot de arbeidsmarkt kan uiteenlopende oorzaken hebben, bijvoorbeeld gebrek aan (recente) werkervaring of het missen van bepaalde competenties. Voor werkgevers is het een belangrijke stap om door te krijgen wat er mogelijk is en wat het kan opleveren om deze doelgroep wel in dienst te nemen.
Wethouder Participatie, Werk en Inkomen, Froukje de Jonge: “Als meest nabije overheid doet de gemeente er veel aan om mensen op weg te helpen naar werk. En we bieden aan werkgevers te ondersteunen bij het in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We zijn blij met de inspanning en bijdrage van Tomingroep.”

Tomingroep helpt de deelnemers weer helemaal aan de eisen van de arbeidsmarkt te voldoen. Na een proefplaatsing van twee maanden komen ze in dienst bij Tomingroep voor een periode van zes maanden. Gedurende deze periode verdienen ze wel al inkomen dat nog wordt aangevuld. Dankzij deze werkervaring en de begeleiding kunnen de deelnemers na een half jaar zonder aanvulling op het loon de reguliere arbeidsmarkt op.

Tomingroep helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een (werk) plek in de maatschappij door o.a. begeleiding, scholing, werk, re-integratie en bemiddeling. Tomingroep is van en werkt voor elf gemeenten in de Gooi & Vechtstreek, Eemnes en Almere.

Bericht overgenomen van: