Rijk geeft Almere extra geld voor armoedebestrijding

Stadhuis van Almere
Foto: Google Streetview

In het regeerakkoord ‘Bruggen Slaan’ kent het Rijk aan Almere vanaf 2015 jaarlijks structureel € 1.260.000,- miljoen extra voor armoedebestrijding toe. Dit ter compensatie voor de negatieve inkomenseffecten van gestapelde bezuinigingsmaatregelen die kwetsbare doelgroepen raken.

Voor 2015 is een bestedingsplan voor de extra armoedemiddelen opgesteld. Het college consulteert de raad over het voorstel van de invulling van de resterende extra rijksmiddelen armoedebestrijding 2015 en over de mogelijke effecten voor 2016.

Almere heeft zichzelf als kernopgave gesteld mensen zodanig te ondersteunen zodat zij (weer) zelfstandig kunnen functioneren en participeren in de samenleving. Het plan is opgesteld binnen de kaders van het activerend armoedebeleid, namelijk: preventie van erger, participatie naar vermogen en het bieden van perspectief.

Bericht overgenomen van: