PvdA wil veiligheid Evenaar aanpakken

Foto: OpenClips/cc-by-cc0

“De Evenaar is allesbehalve veilig”, zegt raadslid Hassan Buyatui van de PvdA. “De afgelopen vijf jaar vonden er gemiddeld 24 ongevallen plaats. Wij willen niet afwachten tot er ook slachtoffers gaan vallen. Er moet iets gebeuren en wij willen dat het college op korte termijn in actie komt om er voor te zorgen dat het aantal ongelukken omlaag gaat en de Evenaar veiliger wordt.”

Buyatui heeft zich de afgelopen maanden intensief beziggehouden met de Evenaar, de drukke verkeersweg in Buiten. De Evenaar telt een héén-rijstrook en een terug-rijstrook gescheiden door een zeer breed plantsoen waar sportveldjes en ook paviljoens te vinden zijn. Buyatui: “De verkeerssituatie moet echt verbeterd worden. Zeker ook omdat de bedrijvigheid toeneemt. Omwonenden, fietsers, voetgangers maar ook leerkrachten van scholen zeggen allemaal dat het nu al onveilig is. Dat bewijzen de cijfers ook wel. De gemeente zegt dat de weg aan de veiligheidseisen voldoet. Dat kan wel zijn, maar er gebeuren gewoon teveel ongelukken. Daar mogen we geen genoegen mee nemen.”

Het college heeft onlangs aangegeven pas nader onderzoek te willen doen naar de verkeersveiligheid op de Evenaar wanneer zich een stijgende trend van het aantal ongevallen voordoet. Buyatui: “Het lijkt de PvdA onverantwoord om nog langer te wachten. In mijn beleving geeft het huidige gemiddeld aantal verkeersongelukken voldoende aanleiding voor nader onderzoek. Er moet nu actie ondernomen worden. Wij willen niet afwachten tot er slachtoffers gaan vallen.”

De PvdA heeft daarom komende donderdag dit onderwerp op de agenda van de Politieke Markt gezet. “Veel bewoners pleiten voor verkeerslichten. Ik ben zelf geen deskundige, dus ik hoor graag welke oplossingen er mogelijk zijn. Hopelijk heeft het college daar antwoord op. Daarnaast ben ik benieuwd hoe de andere fracties erover denken. Afhankelijk daarvan bepalen wij wat onze volgende stappen zijn.”

Bericht overgenomen van: