Ongeveer 30 bezoekers workshop businessplan schrijven

Foto: SEVENHEADS/cc-by/cc0

Zo’n 30 belangstellenden waren op 22 juni aanwezig op de workshop hoe je als ondernemer je businessplan gefinancierd krijgt. Deze werd door het Kenniscentrum Bedrijfsfinanciering, een samenwerkingsverband tussen de gemeente Almere, de Kamer van Koophandel en aantal financierende organisaties, georganiseerd op het Ondernemersplein Almere.

Ondernemers kregen uitleg van Xander Schings van ING Nederland over hoe een financierende organisatie naar een businessplan kijkt. Mirjam van Duijn van Qredits Microfinanciering gaf een inkijk in de financieringswereld op het gebied van microkredietfinanciering. Daarin speelde de vraag hoe micro een microkrediet bedrijfsfinanciering eigenlijk is? Waar wordt naar gekeken, welke onderdelen zijn belangrijk en hoe zorg je er voor dat de financieringsaanvraag gehonoreerd gaat worden. Het was een interactieve workshop waarbij de aanwezigen zowel tijdens als na afloop van de bijeenkomst de nodige vragen konden stellen en afspraken maken met de sprekers en de adviseur van het Kenniscentrum Bedrijfsfinanciering. Verschillende deelnemers gaven aan het een interessante workshop te vinden die hen veel nieuwe informatie heeft gebracht en hen verder op weg heeft geholpen voor hun financieringsaanvraag. Het is de bedoeling om deze workshop in het najaar te herhalen.

Bericht overgenomen van: