Nieuwe regels en bedragen sociale huurwoningen bekendgemaakt

Foto: CorporatieNL/cc-by-2.0 Generic

In Almere is vanaf 1 juli een nieuwe huisvestingsverordening van kracht. Alle vrijkomende huurwoningen met een huur tot 710,68 euro worden via WoningNet verhuurd. Voor al deze woningen is een huisvestingsvergunning verplicht. Voor de helft van de vrijkomende woningen die worden verloot, wordt voorrang verleend aan woningzoekenden met binding aan de regio Almere. ‘Passend’ toewijzen verstevigt de relatie huur-inkomen. Ook de urgentieregeling wordt aangescherpt.

Alle sociale huurwoningen via WoningNet

De huisvestingsverordening geldt voor alle vrijkomende sociale huurwoningen, ook die van particulieren die meer dan drie huurwoningen exploiteren. Sociale huurwoningen zijn woningen met een huur op of onder 710,68 euro per maand. Dit is de grens tot waar bewoners met een laag inkomen huurtoeslag kunnen krijgen. Alle vrijkomende sociale huurwoningen worden via WoningNet verhuurd. Ook particuliere verhuurders adverteren hun sociale huurwoningen op WoningNet. De kosten daarvan neemt de gemeente voor haar rekening.

Huisvestingsvergunning verplicht

De sociale huurwoningen die vrijkomen, mogen alleen worden bewoond door huishoudens die een huisvestingsvergunning hebben gekregen. Bij corporatiewoningen wordt de huisvestingsvergunning namens het college afgegeven door de corporatie bij het ondertekenen van het huurcontract. Voor particuliere huurwoningen wordt de vergunningverlening uitbesteed aan Het Vierde Huis.

Voorrang voor Almeerders bij lotingswoningen

Sinds januari 2015 wordt de helft van de sociale huurwoningen die vrijkomen, op basis van inschrijftijd verdeeld. De andere helft wordt verloot. Dat blijft zo. Nieuw is dat woningzoekenden die gebonden zijn aan de regio Almere voorrang krijgen bij de te verloten woningen. Tot de regio behoren alle gemeenten van de provincie Flevoland.

Passend toewijzen

Mensen die een te hoog inkomen hebben voor huurtoeslag, komen niet langer in aanmerking voor woningen met een lagere huur dan 618,24 euro. Andersom komen mensen met huurtoeslag niet meer in aanmerking voor woningen met een hogere huur dan 576,87 euro (voor een- en tweepersoons huishoudens) en 618,24 euro (voor drie- en meerpersoons huishoudens). Dit laatste is geen regel uit de nieuwe huisvestingsverordening, maar komt voort uit de Woningwet.

Urgentieregeling aangescherpt

De huisvestingsverordening geeft mensen met urgentie bijna altijd voorrang. Op een aantal punten is de urgentieregeling aangescherpt. Kleine huishoudens die urgent worden verklaard, krijgen alleen nog voorrang bij appartementen. Het gaat er immers om dat zij een dak boven hun hoofd nodig hebben. Om wooncarrière te maken, kunnen zij net als reguliere woningzoekenden wachttijd opbouwen.

Evaluatie

Veel regels uit de nieuwe verordening, zijn al in januari 2015 ingegaan, op basis van de huisvestingsverordening uit 2012. Sinds januari wordt de helft van de vrijkomende woningen verloot. In de eerste helft van 2016, na een jaar ‘experimenteren’ met de nieuwe regels, wordt het effect op de slaagkansen voor woningzoekenden geëvalueerd.

Bericht overgenomen van:

Zie ook: