Max Ernst GGZ kan nieuwe aanmeldingen jeugdzorg niet accepteren

Foto: Google Street View

De GGZ-instelling Max Ernst in Almere-Centrum heeft aangegeven dat het beschikbare budget voor de Jeugd GGZ voor 2015 al besteed is. Ouders hebben een brief ontvangen met uitleg.

De decentralisatie van de zorginstellingen heeft ertoe geleid dat er dit jaar minder cliënten behandeld kunnen worden, kan uit de brief worden opgemaakt. Waar de zorgverzekeraars vroeger de kosten van de zorg op zich namen, wordt dit nu geregeld door de gemeente. GGZ en gemeente gaan volgende week in gesprek, en zullen proberen tot een oplossing te komen.

Intakestop

Inmiddels staan er zo’n 60 kinderen op de wachtlijst bij Max Ernst, en heeft de instelling een intakestop af moeten kondigen. 28 mei worden de ouders tijdens een bijeenkomst verder geïnformeerd.

Niet alleen de Almeerse Max Ernst GGZ lijkt in de problemen te zijn gekomen. Ook uit andere regio’s klinkt het bericht dat de geld op is door. Zo ervaart GGZ Eindhoven ook financiële problemen.

PVV raadslid Annette Raijer heeft inmiddels aangegeven dat de kinderen niet de dupe mogen zijn van verkeerde financiële inschattingen. Ze dringt erop aan snel geld beschikbaar te maken voor de verschillende in moeilijkheden verkerende jeugdinstellingen.

Zie ook: