Jorritsma bevorderd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau

Foto: S.J. de Waard/cc-by-3.0 Unported

Mevrouw Annemarie Jorritsma is vanwege haar bijzondere diensten voor de stad Almere en lokaal veiligheidsbeleid bevorderd tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau. Zij ontving deze onderscheiding bij haar afscheid als voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) tijdens het VNG Jaarcongres, uit handen van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Mevrouw Jorritsma is burgemeester van Almere sinds 2003. Dit jaar legt zij deze functie neer vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Zowel in haar rol als burgemeester, maar ook in andere activiteiten en publieke optredens, heeft zij geen moment onbenut gelaten om Almere te noemen en op de kaart te zetten. Daarmee is zij van grote betekenis voor een aantal belangrijke beleidsopgaven en het verbeteren van de beeldvorming over de stad Almere. Tijdens haar twee ambtsperioden is Almere met ruim 30.000 inwoners gegroeid en het voorzieningenniveau is sterk toegenomen. Zo is met de realisatie van een nieuw stadscentrum in 2007 een economische impuls aan de stad gegeven. En door het aantrekken van grote evenementen als Koninginnedag (2006) en de landelijke intocht van Sinterklaas (2008) is landelijke bekendheid gegenereerd voor Almere.

Verder is mevrouw Jorritsma een pleitbezorger van de lokale sturing en borging van het veiligheidsbeleid. Zo heeft zij opdracht gegeven voor het uitvoeren van een wetenschappelijke studie naar de ontwikkeling van de veiligheid in Almere in de achterliggende 25 jaar en een doorkijk te maken naar 2030 en zij is de aanjager van bewonersparticipatie rond veiligheid. Tevens ging zij als voorzitter van de Veiligheidsregio Flevoland voortvarend te werk bij de regionalisering van de brandweer en de vorming van de Veiligheidsregio en liep daarmee voorop in Nederland. Verder was zij korpsbeheerder van de politie Flevoland (2009-2013) en initiatiefnemer van de landelijke Veiligheidsdag (sinds 2014).

Mevrouw Jorritsma heeft een lange staat van dienst in het openbaar bestuur. Van 1994 tot 1998 bekleedde zij de functie van minister van Verkeer en Waterstaat, en van 1998 tot 2002 was zij minister van Economische Zaken. In deze laatste periode was zij ook vice-ministerpresident. Hiervoor werd ze in 2002 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Sinds 2008 is ze voorzitter van de VNG, het jaar daarvoor vicevoorzitter.

Bericht overgenomen van: