Hulpverleners leren op elkaar inspelen met Almere Thuis Op Orde

Foto: PublicDomainPictures/cc-by-cc0

Mevrouw Piqué is 84 jaar en woont met haar hondje Max in een appartement in Stedenwijk. Zelfstandig wonen gaat nog best, hoewel de jaren beginnen te tellen. Ze heeft dan ook ondersteuning van verschillende mensen. De wijkverpleegkundige en een huishoudelijke hulp, bijvoorbeeld. En een vrijwilliger komt regelmatig helpen met de administratie en klussen in en om het huis. Weten die hulpverleners van elkaars betrokkenheid bij mevrouw Piqué? En stemmen ze hun werkzaamheden op elkaar af? Het antwoord is: steeds meer. Almere werkt er namelijk aan om de ondersteuning bij mensen thuis meer één geheel te maken. Zowel voor volwassenen als voor jeugd. Dat gebeurt onder de naam ‘Almere Thuis Op Orde’ (ALTOO, eerder ook wel ‘Samenhangende ondersteuning thuis’ genoemd). Stedenwijk is sinds begin dit jaar pilotwijk.

Achter de schermen

Bewoners van Stedenwijk met ondersteuning thuis merken nog niet heel expliciet iets van de pilot in hun wijk. Maar achter de schermen zijn er verschillende initiatieven om de organisaties en ondersteuners in de wijk dichter bij elkaar te brengen. Bijvoorbeeld via zeepkistsessies waar professionals en vrijwilligers vanuit eigen kracht en enthousiasme vertellen over ervaringen en opgedane kennis.

Veel hulpverleners hebben bijvoorbeeld – privé of op het werk – ervaring met mantelzorg. Toch blijkt het moeilijk om bij mensen thuis te zien wat een mantelzorger allemaal doet. En het is nog steeds niet vanzelfsprekend dat de mantelzorger gelijkwaardig meedenkt over oplossingen. Vaak is het juist de mantelzorger die hulp nodig heeft. Hoe ondersteun je dat? Wat moet je weten om dit goed te doen? Hoe laat je ook je eigen ervaringen als mantelzorger op een positieve manier meespelen? En hoe breng je formele en informele zorg bij elkaar, zodat ze elkaar versterken?

Tien verbeterpunten

De ontmoetingen tussen hulpverleners en vrijwilligers zijn niet vrijblijvend of incidenteel. Er zijn tien gewenste verbeterpunten geformuleerd om samen voor het einde van 2017 te bewerkstelligen (zie het adviesdocument over ALTOO). Denk daarbij aan een groter appel van formele en informele ondersteuners op elkaar. En aan een groter bewustzijn van Almeerders over de mogelijkheden om zich te laten ondersteunen. Dat begint bij ondersteuners die elkaar weten te vinden. En dat is precies het effect dat nu – zij het nog op de beperkte schaal van een wijk – ontstaat.

Doorkijkje

Een volgende stap is om de ondersteuning aan mensen thuis op een andere manier aan te gaan bieden. Niet meer met verschillende indicaties, maar als één samenhangend pakket en vrij toegankelijk. Waar het kan mét behoud van de vertrouwde gezichten die mensen nu al over de vloer krijgen. Hoe en in welke tijdsspanne dit vorm krijgt, wordt in de komende maanden duidelijk.

Meer weten over Almere Thuis Op Orde? Kijk dan ook eens op www.almere.nl/almerekracht onder het kopje ‘Samen doen wat nodig is’.

Bericht overgenomen van: