Groep Almeerders met professionele bekwaamheid beraamd kosten Floriade op 30 miljoen

Foto: epSos .de/cc-by-2.0 Generic

Inwoners klagen vaak dat de politieke partijen zich alleen in verkiezingstijd op straat laten zien. Het tegendeel is waar. De fracties van de Almeerse partijen gaan regelmatig op pad. Almere Partij/OPA liet zich vorige week door een groep Almeerders informeren over de Floriade.

De groep Almeerders is professioneel bekwaam om grote plannen door te rekenen. De groep boog zich ook over het Masterplan Floriade en schreef vervolgens alle raadsleden aan om hun bevindingen toe te lichten. De fractie van Almere Partij/OPA ging vorige week op die uitnodiging in. De groep werd uitgenodigd om op de fractiekamer van de partij een toelichting te geven. “Het was een zwaar gesprek”, vat Johan de Leeuw de bijeenkomst samen. “En ik moet zeggen dat ik behoorlijk onder de indruk ben van het gedegen werk dat deze mensen hebben afgeleverd. Zij hebben vanuit hun expertises gekeken naar de gevolgen die de Floriade voor Almere heeft. Kort samengevat is de conclusie: de Floriade is goed voor de stad, maar dan moet er wel goede controle zijn. En die controle is lastig voor niet-deskundigen om uit te voeren. Mede om die reden zijn zij nog geen voorstander van de Floriade.”

In hun rapport omschrijft de groep Almeerders dat de raadsleden complexe dossiers over de Floriade toegestuurd krijgen. Die zijn – misschien wel met opzet- lijvig en dermate ingewikkeld opgesteld dat er sprake is van een informatieachterstand tussen bestuurders en raadsleden. De Leeuw: “De leden uit die groep hebben die kennis wel in huis. Ze komen uit op een verlies van ongeveer 30 miljoen euro. Om dat verlies te dekken zou een entreekaartje iets van 100 euro moeten kosten. Als je dus met een gezin naar de Floriade wilt ben je dus 400 á 500 euro kwijt. Dat slaat nergens op. Dat betaalt geen mens, natuurlijk.”

De groep Almeerders heeft inmiddels meerdere fracties van hun bevindingen op de hoogte gebracht. De fractie van Almere Partij/OPA heeft inmiddels wethouder Henk Mulder om een toelichting  gevraagd. Op diverse punten zal de AP/OPA om toezeggingen gaan vragen. De Leeuw: “Dit krijgt absoluut een vervolg. Deze week heeft ook de griffier gepleit voor een speciale Volggroep Floriade.”

Bericht overgenomen van:

Zie ook:

Meer: Floriade