Gemeente wil bestemmingsplannen eerder delen met raad en bewoners

Foto: Janwillemvanaalst/cc-by-sa-3.0 Unported

Nieuwe ruimtelijke plannen worden eerder gedeeld met de raad en bewoners. Deze week heeft het college een nieuw proces voor de besluitvorming over bestemmingsplannen en beheersverordeningen vastgesteld. Hiermee wil de gemeente, daar waar het nodig is, meer tussentijdse afstemmingsmomenten creëren voor bestemmingsplannen. Bij relatief eenvoudige bestemmingsplannen en beheersverordeningen kan afstemming in een later stadium van de planprocedure plaatsvinden.

Het nieuwe proces ruimtelijke plannen is een eerste voorbeeld van de bestuurlijke vernieuwing uit het Coalitieakkoord 2014-2018.

Bericht overgenomen van: