Gemeente waardeert mantelzorgers afhankelijk van leeftijd

Stadhuis van Almere
Foto: Google Streetview

Het college van B en W heeft nadere regels vastgesteld voor de mantelzorgwaardering 2015. De regels gaan over de manier waarop mantelzorgers voor de waardering in aanmerking kunnen komen. De waardering is er voor mensen – kinderen, jongeren en volwassenen – die langer dan drie maanden aaneengesloten en meer dan acht uur per week zorg verlenen aan een Almeerder.

Per 1 januari heeft de Rijksoverheid nieuwe taken overgedragen aan de gemeenten. De individuele mantelzorgwaardering is er daar één van. Het mantelzorgcompliment zoals de Rijksoverheid dat toekende, is verdwenen. Gemeenten mogen zelf bepalen hoe ze de eigen mantelzorgers willen waarderen.

Eigenheid

Almere houdt rekening met de eigenheid van mantelzorgers. Daarom ziet de waardering voor jonge mantelzorgers er anders uit dan die voor volwassenen. Voor kinderen tot 12 jaar wordt een feestelijke bijeenkomst georganiseerd, waarbij muziek maken centraal staat. Voor jongeren vanaf 12 jaar komt er een activiteit die draait om avontuur en bewegen. Er is ruimte voor ontspanning en voor contact met leeftijdsgenoten die in dezelfde situatie zitten. Volwassen mantelzorgers krijgen een individuele waardering in de vorm van een VVV-bon. De waarde is afhankelijk van het aantal toegekende aanvragen.

Aanvragen voor 1 oktober

Het aanvraagformulier voor de mantelzorgwaardering is te vinden op www.almere.nl/mantelzorg. Op deze webpagina staat ook meer informatie over de voorwaarden en antwoord op veel gestelde vragen.

Aanvragers krijgen uiterlijk 31 oktober bericht of de waardering is toegekend. De waardering zelf krijgen zij op of rondom de Dag van de Mantelzorg in november 2015.

Bericht overgenomen van: