Gemeente plaatst verkeerslichten bij Hospitaalrotonde

Foto: Bouw Brouwer - Verkeersborden en Verkeersregels in Nederland/cc-by-cc0

Vanaf maandag 8 juni zijn er werkzaamheden aan de oversteek bij de Hospitaalrotonde nabij de tunnel. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 17 juli. We zorgen ervoor dat de doorstroming op de Hospitaaldreef verbetert door een verkeerslicht te plaatsen bij de voetgangers- en fietsersoversteek tussen het Flevoziekenhuis en Hogeschool Windesheim. Nu hebben fietsers en voetgangers hier voorrang en dat leidt op drukke momenten tot files.

Omleiding

We werken in verschillende fases, waarbij we de autostroom zoveel mogelijk door laten gaan. Soms is dat mogelijk voor één richting. De andere rijbaan wordt dan omgeleid. Op andere momenten moet de oversteek geheel worden afgesloten. De omleiding voor auto’s loopt via de Meeresteinkade en Wandellaan en wordt ter plekke aangegeven met gele borden. Fietsers worden langs de werkzaamheden geleid. Voetgangers kunnen blijven oversteken via een tijdelijke oversteek een stukje verderop.

Bericht overgenomen van: