Gemeente maakt regels voorschoolse educatie bekend

Foto: Regenwolke0/cc-by-cc0

Het college van B en W heeft de ‘Nadere regels subsidies peuterwerk en voorschoolse educatie augustus-december 2015’ vastgesteld. In deze nadere regels worden de subsidievoorwaarden beschreven voor het uitvoeren van peuterwerk en voorschoolse educatie.

Harmonisatie

Per 1 augustus 2015 is er sprake van harmonisatie tussen speelzalen en kinderopvang. Dit proces van harmonisatie is de afgelopen jaren grondig voorbereid. Op 1 augustus aanstaande is het zo ver, en worden de zesentwintig peuterspeelzalen van de Schoor overgenomen door acht geselecteerde kinderopvangorganisaties in de stad. De pedagogisch medewerkers van De Schoor komen in dienst van deze organisaties. Deze organisaties gaan in samenwerking met de basisscholen peuterwerk en voorschoolse educatie (VVE) aanbieden.

Met het voltooien van de harmonisatie is het doel bereikt, dat er één ongedeelde voorschoolse voorziening voor peuters in Almere is. Dit maakt het mogelijk dat de samenwerking met het basisonderwijs op grote schaal verder geïntensiveerd wordt. Daarmee worden de ontwikkelingskansen van Almeerse kinderen verder vergroot.

Aanbieders van peuterwerk en VVE die geen Schoor-locatie overnemen kunnen bij de gemeente subsidie aanvragen voor het uitvoeren van peuterwerk en VVE voor kinderen van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Ook kinderen van ouders met een jaarinkomen tot maximaal €37.909 kunnen dankzij deze subsidie een plek krijgen op een peuterspeelzaal.

De nadere regels gelden voor de periode augustus tot en met december 2015 en zullen voor de periode erna opnieuw worden vastgesteld.

Peuterwerk aanbod van hoge kwaliteit

Voor subsidieontvangers gelden kwaliteitseisen, als waarborg voor het creëren van een kwalitatief sterk peuter werkaanbod. Deze zijn gebaseerd op bestaande wettelijke kwaliteitseisen voor peuterwerk en voorschoolse educatie. Bovendien zijn deze aangevuld met gemeentelijke kwaliteitscriteria. De gemeente Almere wil bijvoorbeeld dat aanbieders van vroegschoolse educatie samenwerken met het basisonderwijs om een doorgaande lijn te creëren.

Bericht overgenomen van:

Zie ook: