Gemeente bouwt duiventillen tegen overlast vogels

Foto: ikon/cc-by-cc0

Als er overlast van duiven is, vervangen we de gelegde eieren door kunsteieren en voeren we de duiven bij. Daardoor wordt de voortplanting van, en de overlast door duiven drastisch ingeperkt. Deze aanpak is niet alleen diervriendelijk, maar op termijn ook kostenbesparend.

Speciale duiventillen

Speciale duiventillen zijn geplaatst op de Schoutgarage, op het dak van het gebouw ‘De Meester’ en op het dak van Almere Dichtbij. Een vierde til is wenselijk maar er is nog geen geschikte locatie.

Voeren duiven

Wij roepen u dringend op de duiven niet te voeren. Dit bevordert de aanpak niet. Wilt u toch iets doen voor de vogels in de stad? Hang dan nestkasten op voor bedreigde stadsvogels. Voor het bouwen van duiventillen is meestal een omgevingsvergunning nodig, er is namelijk sprake van een bouwwerk.

Bericht overgenomen van: