Gemeente Almere en Dura Vermeer stoppen met de ontwikkeling van een retailpark in Poort

Foto: Joost J. Bakker/cc-by-2.0 Generic

De gemeente Almere en ontwikkelcombinatie Het Verzet van Almere, een initiatief van bouwconcern Dura Vermeer, hebben besloten de ontwikkeling van een nieuw retailpark in Almere Poort te stoppen. In een beëindigingovereenkomst worden alle afspraken om te komen tot de realisatie van het winkelcentrum voor grootschalige winkels teruggedraaid. Tevens worden in de overeenkomst met Dura Vermeer afspraken gemaakt om te komen tot de bouw van 150 woningen, op een nog nader te bepalen locatie.

Wethouder Henk Mulder: “Stoppen met de ontwikkeling was een moeilijk, maar verstandig besluit. Nu komt er in Almere Poort weer meer ruimte voor ontwikkelingen die nog beter passen bij deze tijd en bij deze stad.” De afgelopen maanden gaf Het Verzet van Almere aan dat het door drastisch veranderde marktomstandigheden moeilijk bleek om voldoende beleggers en huurders te vinden voor een dergelijke grootschalige ontwikkeling. Daarnaast laat een nieuw  onderzoek naar de effecten van het retailpark op de bestaande detailhandel in Almere zien dat  de komst van het retailpark tot oplopende winkelleegstand in Almere zou leiden. Hiermee zou de positieve ontwikkeling van de winkelleegstand in Almere van de laatste jaren, waaronder in het stadscentrum, teniet worden gedaan. Op basis van deze nieuwe gegevens is het voor zowel Dura Vermeer als de gemeente Almere onverstandig door te gaan met de ontwikkeling van het retailpark.

In 2001 werd een eerste overeenkomst gesloten voor de ontwikkeling van grootschalige winkels in Almere Poort. In 2010 zijn er afspraken gemaakt over een retailpark in de huidige vorm, met als thema sport, spel en vrije tijd. Later zijn er nog aanvullende afspraken gemaakt over versmalling van de branchering en winkelgroottes. In deze aanvullende afspraken is tevens een afscheidsregeling opgenomen, voor het geval het retailpark niet tot ontwikkeling zou kunnen komen, doordat Het Verzet van Almere geen belegger voor het retailpark zou weten te vinden.
De locatie van het retailpark kan nu ontwikkeld worden met andere functies. De gemeente Almere gaat in de komende maanden een verkenning uitvoeren naar de mogelijkheden hiervoor.

Bericht overgenomen van: