Flevoland moet in 2015-2016 400 banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking

Foto: Google Street View

Op vrijdag 12 juni zijn 100 werkgevers uit Flevoland naar het regionale evenement “Flevoland werkt!” gekomen. Het evenement, georganiseerd door het Werkbedrijf Flevoland, vond plaats in de Bataviawerf in Lelystad en had tot doel om werkgevers te informeren en te inspireren over de banenafspraak. Staatssecretaris Jetta Klijnsma, voorzitter van het FNV Ton Heerts en voorzitter van MKB-Nederland Michaël van Straalen hebben invulling gegeven aan het  informatieve gedeelte van het programma. Daarnaast hebben de aanwezige werkgevers ook succesvoorbeelden kunnen zien van werkgevers die al mensen met een arbeidsbeperking in dienst genomen hebben.

Het doel van de banenafspraak is dat meer mensen met een arbeidsbeperking aan slag gaan. In het Sociaal Akkoord hebben de sociale partners en het kabinet afgesproken om de komende jaren 125.000 banen te creëren voor mensen met een beperking. De uitdaging voor de regio Flevoland is om gedurende 2015 en 2016, 400 banen voor deze groep te realiseren. Dit is voor de overheid en het bedrijfsleven een verantwoordelijkheid die ook veel kansen biedt. Het Werkbedrijf Flevoland wil hier samen met bedrijven, overheid en instellingen een succes van maken.

Staatssecretaris Klijnsma onderstreepte het belang om samen te werken: “Als je mensen buitensluit, dan krijg je een heel beroerde samenleving. Dus pak het beet en doe het samen Flevoland”.

Na afloop van het programma werd er tijdens de netwerkborrel nog druk overlegd, vragen over en weer gesteld en contacten uitgewisseld door de aanwezigen. Ook gaven enkele aanwezigen al aan kansen te zien in hun organisatie voor banen van de banenafspraak.

Bericht overgenomen van: