Expositie buurtinitiatieven project Zelf bedacht, Zelf gedaan in stadhuis

Stadhuis van Almere
Foto: Google Streetview

Almere Centrum en delen van Almere Stad West zijn de afgelopen jaren verrijkt met kleurrijke bloemen en planten, speel- en ontmoetingsplekken en een scala aan activiteiten. Geïnitieerd en in veel gevallen ook uitgevoerd door bewoners. Ze kregen daarbij een financieel steuntje in de rug vanuit het project Zelf bedacht, Zelf gedaan. Wethouder Mark Pol opende vandaag een expositie in het Almeerse stadhuis die vier jaar van succesvolle bewonersinitiatieven in beeld brengt.

Iedereen woont graag in een fijne wijk waar het veilig, gezellig en groen is. Bewoners kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Dit is in de periode 2011-2015 zeker gebeurd. Almere kreeg verspreid over vier jaar geld van het Rijk om bewoners te ondersteunen bij goede plannen voor hun woonomgeving. Het geld was bedoeld voor de bewoners van Almere Centrum, Staatsliedenwijk en delen van Stedenwijk en Kruidenwijk. In deze wijken vond de afgelopen jaren een bredere leefbaarheidsaanpak plaats.

Aangenamer en leefbaarder

Bewoners die een goed initiatief bedachten om hun wijk te verbeteren, konden daar geld voor krijgen. Het ging om initiatieven die ervoor zorgden dat wonen en werken in een wijk aangenamer werd. En die eraan bijdroegen dat mensen prettig samenleven. Ze maakten zelf een plan en dachten na over de uitvoering, de promotie en het onderhoud.

Alle ingezonden plannen zijn beoordeeld door een speciale bewonerscommissie: de regiegroep. Dit waren bewoners uit de wijken die meededen aan Zelf bedacht, Zelf gedaan. Zij kregen volledige zeggenschap over het budget en maakten keuzes. Veel plannen werden uiteindelijk een succes en brachten bewoners van verschillende culturen bij elkaar. Het resultaat is blijvend te zien in het straatbeeld. Een kroon op het harde werk dat is verzet.

Bewonersinitiatieven gaan door

Met de eindexpositie in het stadhuis komt er een einde aan de projectperiode van Zelf bedacht, Zelf gedaan. De ondersteuning van bewonersinitiatieven gaat echter gewoon door. Bijvoorbeeld via de wijkbudgetten en organisaties als Mooi Zo, Goed Zo.

De expositie van Zelf bedacht, Zelf gedaan is nog te bekijken tot eind juni in de B-passage van het stadhuis. Het project was een samenwerking tussen de gemeente Almere, De Schoor en bewoners en organisaties in de betrokken wijken.

Bericht overgenomen van: