De Omniumschool wil kinderen van 0 tot 20 jaar maatwerk leveren

Foto: Nemo/cc-by-cc0

Een nieuw type school wil zich in Almere vestigen. Stichting Omnium biedt kinderen van 0 tot 20 jaar maatonderwijs aan.

Stichting Omnium wil kinderen van 0 tot 20 jaar opvangen, en biedt daarmee niet alleen onderwijs aan op basisschool- en middelbare school niveau, maar voorziet ook in voorschoolse- en naschoolse opvang.

Leerlingen kunnen vakken volgen op verschillende niveaus. Een vak waar ze moeite mee hebben kunnen ze dan op VMBO niveau volgen, terwijl ze een ander vak op VWO niveau af kunnen ronden.

De eerste reacties zijn positief. Nu moet de gemeenteraad het concept nog goedkeuren.

De school wil zich uiteindelijk in de nog te ontwikkelen wijk Almere Oosterwold vestigen. Eerder al had de Omniumschool interesse getoond in een locatie in Huizen, maar hier werd het verzoek tot het opzetten van de school afgewezen.

Zie ook: