Burgemeester wijst 32 gebieden aan waar alcohol- en blowverbod geldt

Foto: Chmee2/cc-by-sa-3.0 Unported

De burgemeester van Almere heeft alle schoolpleinen en 32 gebieden aangewezen als gebied waar een alcohol- en blowverbod geldt. Dit maakt het voor de politie en de handhavers van Stadstoezicht mogelijk om op te treden tegen alcohol- en softdrugsbezit en het gebruikt van softdrugs wanneer er sprake is van overlast. Bij het bepalen van de aan te wijzen gebieden is er gekeken naar de verwachte overlast en soort overlast in de gebieden.

In de aangewezen gebieden is het verboden om alcoholhoudende drank te gebruiken of aangebroken flesjes en dergelijke met alcoholhoudende drank bij zich te hebben. Daarnaast is het verboden om softdrugs te gebruiken of openlijk voorhanden te hebben. De alcohol- en blowverboden gelden voor de periode van 1 juli 2015 tot 1 juli 2017.

Sinds 2005 zijn door de burgemeester gebieden aangewezen waar het verboden is om alcohol te nuttigen of bij zich te hebben. Voor het eerst is naast dit alcoholverbod ook een blowverbod van toepassing in deze gebieden. Uit de evaluatie van het alcoholverbod kwam nadrukkelijk naar voren dat het wenselijk is om het alcoholverbod te koppelen aan een blowverbod, omdat bij overlastsituaties in gevoelige gebieden er vaak sprake is van een combinatie van alcohol- en softdrugsgebruik.

Lees de volledige publicatie hier.

Bericht overgenomen van: