Burgemeester en wethouders Almere willen betaald parkeren per minuut invoeren

Foto: Elly Waterman/cc-by-sa-3.0

Burgemeester en wethouders hebben een voorstel ingediend om parkeren per minuut mogelijk te maken. Dit zou inspelen op de behoefte van de bevolking.

De stadskernen van met name Stad en Buiten moeten goed bereikbaar blijven. Om het parkeren eigentijds te houden, stelt het college voor om betalen per minuut in te voeren. Mensen die met de auto naar de stad komen hoeven dan niet langer meer te betalen dan nodig is. Op dit moment betaalt iemand die 31 minuten parkeert hetzelfde als iemand die 45 minuten parkeert. Door de voorgestelde verandering zullen de parkeerders waar voor hun geld krijgen.

Gevolg is wel dat er een dekkingstekort zal ontstaan. Omdat parkeertijden nu naar boven afgerond worden, wordt er meer betaald dan er wordt afgenomen. Om het dekkingstekort weg te werken zijn er twee mogelijkheden:

  • het invoeren van een starttarief
  • het verhogen van tarieven voor kort parkeren

Het college stelt voor om een starttarief van 20 cent in te voeren.

Doordat verouderde parkeerapparaten per december 2015 allemaal vervangen zullen zijn, hoeven hier geen extra kosten gemaakt te worden. De nieuwe, digitale apparatuur kan op parkeren per minuut worden ingesteld.

Het voorstel zal verder uitgewerkt worden in de programmabegroting en tarievennota voor 2016.

Zie ook: