Almere wil monumentenbeleid verder uitwerken

Foto: geralt/cc-by-cc0

Het college wil met de gemeenteraad in gesprek over de mogelijke invulling van monumentenbeleid in Almere. Nu de stad volwassen wordt, is het college van mening dat het tijd is om te bedenken wat wij aan de volgende generaties na willen laten.

Het doel van gemeentelijk monumentenbeleid is om panden en objecten in stand te houden die van algemeen belang worden geacht en het karakter van de stad versterken. Dit kan op verschillende manieren ingevuld worden. Het college is voorstander van beleid dat uitgaat van zo min mogelijk beperkingen, zonder subsidies, en met advies van een monumentencommissie. Om tot een lijst met monumenten te komen, wil het college zowel een publieksinventarisatie als een professionele inventarisatie uitvoeren.

Gemeenten hebben als taak om bij het opstellen van ruimtelijke plannen de in het gebied aanwezige archeologische, (steden)bouwkundige en landschappelijk waarden mee te wegen. Op het gebied van archeologie heeft Almere al beleid, voor de andere twee aspecten nog niet.

Bericht overgenomen van: