Almere recyclet waterplanten om naar papier

Foto: Efraimstochter/cc-by-cc0

Almere is een ambitieuze stad. Met de komst van de Floriade en de ambities van Growing Green Cities wil de stad voor 2022 uitgroeien tot een energieneutrale en afvalloze stad. Dit betekent dat afval een waardevolle grondstof is voor een nieuw product voor morgen.

Een goed voorbeeld van afval, als waardevolle grondstof, zijn de waterplanten. In de plassen in Almere groeien heel veel waterplanten. Dat geeft aan dat de waterkwaliteit goed is. Maar een teveel aan waterplanten zorgt voor grote overlast voor waterrecreanten, watersportondernemers, bewoners en de gemeente zelf: de watergangen zijn namelijk niet meer bevaarbaar.

Van afval naar grondstof voor papier

Het maaien van de waterplanten is dus noodzakelijk. Maar als we teveel waterplanten maaien krijgen (blauw) algen weer alle kans. We maaien dus alleen de vaarroutes, want ook maaien kost geld. Maar we halen er meer uit. De waterplanten worden na het maaien gerecycled. Waterplanten zijn dus geen afval, maar grondstof! In dit geval voor papier!

Hoe werkt het?

De waterplanten worden gemaaid en op de oever gelegd. Een hakselaar, een machine die planten in stukjes van 5 centimeter hakt, gaat er vervolgens overheen. Dan blijft het liggen om te drogen. Om dat proces te versnellen wordt er lucht doorheen geblazen. Daarna gaat het naar een fabriek, waar het nog fijner wordt gemaald. Tot slot maken ze er daar papier van. Er is ongeveer 50.000 kilo aan waterplanten opgehaald tot nu toe. Hiermee wordt 5.000 kilo papier gemaakt.

Pilot

De eerste pilot om van de waterplanten gerecycled papier te maken loopt. Er zijn al twee grote logistieke dienstverleners en een watersportondernemer, die het waterplantenpapier afnemen voor eigen gebruik. Ook heeft een bedrijf laten weten het papier in haar assortiment te willen opnemen. Gemeente Almere kijkt naar mogelijkheden om van het gerecycled papier bijvoorbeeld visitekaartjes te maken.

Waterbeheergroep

De waterbeheergroep Almere is een samenwerking tussen de gemeente, waterschap, provincie, ondernemers en bewoners. Zij bespreken alle zaken die te maken hebben met het beheer en onderhoud van de wateren en nieuwe ontwikkelingen. Het maaien van de waterplanten staat ook bij hen op de agenda.

Bericht overgenomen van:

Zie ook:

Meer: Floriade