Almere behoort tot tien gemeenten die decentralisatie van zorg best oppakken

Stadhuis van Almere
Foto: Google Streetview

De MOgroep, Maatschappelijke Ondersteuning voor iedereen, ziet tien Gouden Gemeenten die sinds de decentralisaties van zorg naar gemeenten op de goede weg zijn. Deze gemeenten grijpen de grote veranderingen in het sociaal domein aan om op een slimme manier te vernieuwen, samen met bewoners en organisaties. Volgens Marijke Vos – voorzitter van de MOgroep – profiteren zowel de gemeenten als hun inwoners van deze werkwijze. “Door vroegtijdig, laagdrempelige ondersteuning te organiseren krijgen inwoners snel de hulp die ze nodig hebben en wordt dure, specialistische zorg waar kan voorkomen. Een win-win-situatie.”

Preventie

Almere  is volgens de MOgroep bij de Gouden Gemeente gekomen omdat de gemeente het belang ziet van preventie om grote problemen voor te zijn. Zo worden gezinnen vroegtijdig ondersteund bij het oplossen van financiële problemen om te voorkomen dat kinderen in armoede opgroeien. Ook worden het leefklimaat en de veiligheid in de wijken gewaarborgd door zogenaamde jeugdinterventieteams, die onder meer helpen bij het bestrijden van jeugdcriminaliteit en het mogelijk ontstaan van jeugdbendes. Professionals krijgen hier de ruimte om –samen met de cliënt- te doen wat nodig is.

Gezinsgerichte aanpak

Verder onderscheidt de aanpak in Almere zich in positieve zin door één ondersteuningsplan per gezin voor alle vormen van zorg en ondersteuning die nodig zijn. Weg van de situatie waar bewoners voor elk probleem naar een eigen loket moeten, met een eigen werkwijze en een eigen formulier. Er wordt hard gewerkt aan het verbinden van domeinen, aanbod en organisaties.

De politieke kaders van de gemeente Almere zijn in samenspraak met inwoners, maatschappelijke organisaties en sociaal werkers tot stand gekomen. De lijnen tussen de gemeente en de uitvoeringsorganisaties zijn kort. Preventie, activering en participatie zijn naar tevredenheid verworden tot hoekstenen van het gemeentelijk beleid.

Ruimte  aan de professionals in de wijkteams

De wethouders Froukje de Jonge (Participatie) en René Peeters (Zorg) zijn erg verheugd met deze blijk van waardering: “We hebben vanaf het begin af aan heel goed overleg met onze partners en zijn erg te spreken over de samenwerking. We komen maandelijks bij elkaar steeds bij een andere organisatie en bepalen echt helemaal samen de agenda. Zo samenwerken geeft echt energie en het is fijn om te horen dat dit kennelijk gewaardeerd wordt.”

Nog niet alles gaat goed

De tien Gouden Gemeenten zijn niet geselecteerd omdat álles daar goed gaat. Immers, in deze periode van transities gecombineerd met forse bezuinigingen moeten er keuzes gemaakt worden. Alle gemeenten zijn hard op zoek naar de beste manier om deze taken vorm te geven. Deze gemeenten zijn geselecteerd omdat ze een aantal aspecten heel goed en merkbaar hebben opgepakt.

Op tijd begonnen

Kenmerkend is dat deze gemeenten al vroegtijdig begonnen zijn met de hervorming van het sociaal domein. Ze geven de ruimte aan burgers, sociaal werkers en andere organisaties om – in samenspraak met de gemeente – het beleid en de uitvoering vorm te geven, en laten inwoners niet vallen.

De tien gemeenten verbinden zorg, gezondheid, welzijn, jeugd en andere domeinen met elkaar, zodat inwoners niet voor elk probleem naar een eigen loket hoeven. Zichtbare professionals in de wijk krijgen ruimte om te doen wat nodig is, samen met bewoners.

De tien gouden gemeenten zijn Almere, Alphen aan de Rijn, Deventer, Ede, Heerenveen, Heerlen, Oss, Vlaardingen, Wijk bij Duurstede en Zaanstad.

Bericht overgenomen van: