Almeerders hebben liever dat gemeente bespaard op groenonderhoud dan op infrastructuur en veiligheid

Foto: Janwillemvanaalst/cc-by-sa-3.0 Unported

Almeerders zien liever dat de gemeente op groen bespaart, dan op werkzaamheden aan dreven en bruggen. Dat is een van de uitkomsten van een onderzoek van de gemeente naar de mening van Almeerders over mogelijke besparingen op het onderhoud van de stad.

Minder maaien werd ook vaak geopperd door Almeerders, en veiligheid werd regelmatig genoemd als belangrijkste randvoorwaarde voor besparingen. Aangezien veiligheid vaak in relatie tot wegonderhoud werd genoemd, is het vanzelfsprekend dat besparingsmaatregelen aan de infrastructuur minder populair zijn.

Actieve rol

Almeerders vinden verder dat zijzelf, ondernemers, scholen en bedrijven een actievere rol kunnen spelen in het onderhoud van hun woon- of werkomgeving. Zelf onkruid verwijderen van de stoep bijvoorbeeld, of het stukje grond rondom bomen netjes houden. Almeerders willen ook betrokken worden bij belangrijke beslissingen in hun leefomgeving. Aanbevelingen die vaak terugkwamen waren: meer toezicht op de uitvoering van het onderhoud en beter handhaven op zaken als afvaldumpingen, zwerfafval en overhangend groen.

Onderhoud kostbaar

Het onderhoud van de stad is kostbaar. Het verschil tussen het budget en het bedrag dat nodig is, wordt elk jaar groter. In 2017 is het onderhoudsbudget €45,8 miljoen, terwijl €50,4 miljoen nodig is. De gemeente lost een deel van het tekort op door minder mensen in te zetten op onderhoud. Een ander deel moet komen uit slimme en acceptabele oplossingen om het beheer en onderhoud goedkoper te maken.

Plan

Almeerders konden via ‘Mijn Onderhoudsadvies’ op Almere.nl en via stadsgesprekken meedenken over hoe op het onderhoud bespaard kan worden. De online enquête werd ingevuld door 1.122 mensen. Hiervan gaf 40 procent (452 deelnemers) ook antwoord op de open vraag ‘Heeft u zelf nog gedachten over het onderhoud?’. De stadsgesprekken leverden ruim 100 adviezen op. De uitkomsten zijn te vinden op www.almere.nl/onderhoud. De gemeente neemt de resultaten mee in het plan voor het onderhoud van de stad. Na de zomer moet dit plan klaar zijn.

Bericht overgenomen van: