Aantal mensen met een WW-uitkering neemt af in Flevoland

Foto: Google Street View

Het aantal mensen in Flevoland dat gebruik maakt van een WW-uitkering is voor de tweede maand achtereen afgenomen. Ook in de rest van het land is een daling te zien.

In Lelystad en Almere ontvangen nog relatief veel mensen een WW-uitkering. In Almere zijn dit 6155 personen. Dat komt neer op 5,7 procent van de beroepsbevolking. Het afgelopen jaar is het aantal uitkeringsgerechtigden met name onder de mannen erg afgenomen. Bij de vrouwen vond een lichte stijging plaats.

Aanvragen

Niet elke werkloze heeft recht op een WW-uitkering. Om een uitkering te krijgen moet je om te beginnen tegen werkloosheid verzekerd zijn, meldt het UWV. Daarnaast moet je minimaal vijf uur per week minder komen te werken, uren waarvoor je geen geld ontvangt. Ook moet je direct beschikbaar zijn voor werk, de werkloosheid niet zelf veroorzaakt hebben, en minimaal 26 van de 36 weken  voorafgaand aan de werkloosheid hebben gewerkt. Om alles goed te laten verlopen kan je tegenwoordig bovendien een maand voordat je werkloos raakt al bij het UWV aankloppen. Hierdoor wordt de periode tussen werkloosheid en het ontvangen van een uitkering verkleind.

Zie ook: