Aanbestedingsprocedure onderhoud parkeergarages en brandweerkazernes gestart

Foto: Alf van Beem/cc-by-cc0 1.0 Universal Public Domain Dedication

De gemeente Almere is voornemens een aanbestedingsprocedure te starten voor  het onderhoud aan installaties in parkeergarages en brandweerkazernes in de gemeente Almere.

Het gaat overwegend om de volgende installaties:
– Werktuigbouwkundige installaties
– Elektrotechnische installaties
– Brandmeldinstallaties
– Sprinklerinstallaties

Inmiddels is de vooraankondiging gepubliceerd op TenderNed, wat het platform is voor het publiceren van aanbestedingen.

Alle informatie met betrekking tot deze aanbestedingsprocedure is te vinden op tenderned.nl. Het gehele aanbestedingsproces zal digitaal via TenderNed verlopen. Geïnteresseerde ondernemers wordt aangeraden zich tijdig en op de juiste wijze te registreren bij TenderNed. Informatie hierover is te vinden op: tenderned.nl/voor-ondernemingen/ondersteuning.

Bericht overgenomen van: