Coalitiepartijen presenteren akkoord ‘Liefde voor Almere’

Foto: gemeente Almere

Vandaag hebben de coalitiepartijen VVD, PvdA, D66, GroenLinks en ChristenUnie hun akkoord ‘Liefde voor Almere’ gepresenteerd. In dit akkoord is te lezen hoe de partijen zich de komende jaren zullen richten op de opgaven waarmee Almere te maken zal krijgen. Het akkoord is te vinden op de website van de gemeenteraad van Almere: http://gemeenteraad.almere.nl/formatie 

De coalitiepartijen zijn trots op het akkoord. Op 31 mei zal het akkoord worden toegelicht tijdens de raadsvergadering en op 7 juni zal het akkoord inhoudelijk worden besproken met de voltallige gemeenteraad. Iedereen is hierbij welkom.