Meer dan negen van de tien Almeerders vindt de eigen buurt prettig om in te wonen!

Foto: gemeente almere

Almeerders geven de leefbaarheid in de buurt het rapportcijfer 7,2. Ze ervaren minder…

Almeerders geven de leefbaarheid in de buurt het rapportcijfer 7,2. Ze ervaren minder verkeersoverlast en sociale overlast dan inwoners uit andere grote gemeenten. In de afgelopen vier jaar is de overlast in de buurt door rommel op straat, vernieling, bekladding en hondenpoep verminderd. Rommel op straat en hondenpoep zijn nog steeds belangrijke buurtproblemen voor inwoners. Dit is ook terug te zien in de vraag naar meer straatmeubilair, zoals prullenbakken en hondenuitlaatplaatsen. 
De sociale overlast in Almere is afgenomen door een daling van de overlast door dronken mensen op straat en van rondhangende jongeren. De waardering voor sociale voorzieningen, zoals ontmoetingsplekken en speelvoorzieningen voor kinderen en jongeren, is tussen 2013 en 2017 gegroeid.
Alle gegevens per stadsdeel, per wijk en per thema zijn te vinden op www.wijkmonitoralmere.nl. Hier kunt u uw eigen stadsdeel of wijk opzoeken en de scores op alle onderwerpen van leefbaarheid tot veiligheid en van slachtofferschap tot sociale aspecten bekijken. Er zijn kaarten te vinden per thema en wijken kunnen op alle onderwerpen met elkaar vergeleken worden. Ook worden de scores van 2017 afgezet tegen die van 2013.
Dit grote bewonersonderzoek naar de veiligheid en leefbaarheid in de eigen buurt is uitgevoerd in het najaar van 2017. Om voldoende respondenten per wijk te krijgen is een enorme steekproef getrokken: bijna 26.000 mensen van 15 jaar en ouder zijn uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen, 8.029 Almeerders hebben dit ook daadwerkelijk gedaan.