Ervaringen transformatie gedeeld bij bijeenkomst in bieb

Veel kantoor en/of bedrijfspanden in Almere staan leeg en worden niet gebruikt. Dat is zonde. Bovendien is zo’n pand, zoals een oud kantoorgebouw, vaak geschikt om woningen van te maken. Daarmee vangt de gemeente twee vliegen in één klap: de panden worden hergebruikt en er wordt voldaan aan de roep om extra (betaalbare) huurwoningen. Sinds vorig jaar is de transformatieopgave bij de gemeente daarom aan de orde van de dag. Vertegenwoordigers van de gemeente, woningbouwverenigingen, projectontwikkelaars, en maatschappelijke organisaties deelden vrijdag 16 februari hun ervaringen met het omvormen van gebouwen en omliggende gebieden tot nu toe.

,,Vorig jaar hebben we door transformatie al 200 woningen kunnen bouwen en ook dit jaar komen we aan de 300 tot 400 woningen”, aldus wethouder Tjeerd Herrema tijdens de goedbezochte bijeenkomst af. ,,We willen met dit tempo doorgaan en ook naar het gebied kijken in plaats van alleen maar naar de panden zelf. Ook levert transformatie honderden banen per jaar extra op.”

De aanwezigen maakten nog maar eens duidelijk dat extra (kleinere) woningen in de stad zeer gewenst zijn. Bijvoorbeeld voor internationale studenten, afgestudeerden die hun studentenkamer moeten verlaten, maar ook ouderen die op zoek zijn naar een kleinere en gelijkvloerse woning. Ook voor mensen die bij het Leger des Heils aankloppen is het in Almere nu lastig om een geschikte en betaalbare woning te vinden.

Na de bijeenkomst in de nieuwe bibliotheek werd bij gebouw de Aardbei als symbool een eerste gipswand geplaatst. In het rode gebouw komen ongeveer tachtig woningen voor jongeren. Eerder was het pand aan de Cinemadreef in gebruik door Pabo Almere en tandartsenopleiding ACTA. Ook de Dienst Stedelijke Ontwikkeling van de gemeente zat een tijd in het gebouw.  

Drie reacties van een aantal betrokkenen: 

Elly Linzel (bewoner)

Ze woont er al veertig jaar en is een betrokken Almeerse. Aan het eind van de bijeenkomst neemt Elly Linzel dan ook het woord. ,,Ik ben bewoner en zou willen zeggen: betrek ons als bewoners ook bij alle plannen.” Na afloop zegt ze: ,,De sociale opbouw van een gebied is minstens net zo moeilijk als de vraag waar en hoe je woningen bouwt”, vindt ze. ,,En dat moet je zo vroeg mogelijk doen. Ik zie het nu vaak gebeuren dat mensen ergens komen wonen en na twee of drie jaar begint die sociale band met elkaar een beetje te komen.” Daarnaast zijn er bij inwoners ideeën in overvloed. ,,Denk aan jonge kunstenaars of andere ondernemers die iets willen beginnen op de onderste verdieping van een pand. Zeker in het centrum zorgt dat voor levendigheid en dat is wat we graag meer in Almere willen.”

Ari Boersma (Kwintes) & Theo van Horck (Kwintes)

,,Ik ben blij met het initiatief. Het lijkt erop dat hier nu sprake is van doorpakken”, aldus Ari Boersma, accountmanager van Kwintes, een organisatie die mensen met psychosociale problemen ondersteunen. ,,Daar zaten we eigenlijk ook wel op te wachten. Onze cliënten hebben net zoals studenten een goedkope woning nodig.” College Theo van Horck vult aan: ,,Wat ik belangrijk vond, is dat er bij de gemeente een vast aanspreekpunt is waar je met vragen over transformatie terecht komt.” De nood is hoog. ,,In Midden-Nederland zijn er zo’n 1800 mensen waar wij per jaar een plek voor moeten vinden en in Almere gaat het om zo’n 400 mensen. Dat is veel, zeker omdat het beleid er nu op gericht is om onze cliënten verspreid over de wijken te plaatsen.”

Eduard Kruijt (Meersaam)

,,Het was leerzaam”, aldus Eduard Kruijt na afloop. Hij is projectontwikkelaar van Meersaam en richt zich op appartementencomplexen voor senioren. Plannen voor een complex met 75 woningen aan de Kadegriend in Almere Haven zijn al in een vergevorderd stadium, maar het duurt nog wel een jaar of twee tot ouderen daadwerkelijk de woning kunnen betreden. Het betreft een kantoorgebouw, waar nog wel een en ander aan moet gebeuren. Meersaam werkt samen met lokale zorgorganisaties. ,,Zij werken in de wijk en nemen ook de communicatie met de bewoners op zich. Ik weet wel dat zij in de rij staan om erin te kunnen.” Meersaam is op zoek naar meer locaties in Almere om woonblokken of appartementen voor senioren met een zorgvraag te ontwikkelen. ,,Er werd ook gesproken over een initiatief waar (zorg)studenten en ouderen bij elkaar wonen. Als er een goede locatie voor is, staan we daar positief tegenover. In Tilburg hebben we daar al goede ervaringen mee.”