Deze maand begin aanpak essentaksterfte in Almere

Foto:

15 februari 2018

Veel essen in Almere hebben essentaksterfte, een bomenziekte waarbij de takken afsterven. Daardoor kunnen de takken breken en kan de boom uiteindelijk helemaal dood gaan. Uiteraard willen we voorkomen dat er onveilige situaties ontstaan door vallende takken. Daarom houden we alle essen in Almere nauwlettend in de gaten. Op plekken waar onveilige situaties kunnen ontstaan, bijvoorbeeld in woonwijken, langs dreven en bij wandel- en fietspaden, moeten we daarom de zieke essen verwijderen. Daar beginnen we deze maand mee. Dat vinden we erg jammer. We willen Almere groen houden. Daarom planten we op veel plekken bomen terug.

We controleren de essen in Almere regelmatig. We bekijken dan of ze zijn aangetast door essentaksterfte en in welke mate. Afhankelijk van de aantasting en de plaats waar ze staan bepalen we wat we gaan doen en wanneer. We willen Almere zo groen mogelijk houden. Daarom gaan we op sommige plekken de zieke essen eerst snoeien. Deze moeten we later waarschijnlijk alsnog verwijderen. Waar het echt nodig is, verwijderen we essen direct. Bomen die we gaan verwijderen markeren we met een stip en lint.

Op veel plekken waar we zieke essen verwijderen, planten we ook weer nieuwe bomen terug. Dit kan in het begin een kaal gezicht zijn. Het duurt een aantal jaren voordat een boom echt groot is. Soms kunnen we niet meteen bomen terug planten. Omdat bewoners bijvoorbeeld nog mogen meedenken over nieuwe bomen in hun buurt. Niet voor alle essen die we verwijderen planten we nieuwe bomen terug. Dit is afhankelijk van de plek, ruimte en hoeveelheid bomen die er nu staat.