Gemeente Almere krijgt erkenning van prestigieuze internationale stedelijke ontwikkelingsprijs

Foto: gemeente almere

Wethouder Herrema is trots op de erkenning vanwege nominatie Veronica Rudge Green Prize De Veronica Rudge Green Prize is een prestigieuze prijs die elke twee tot drie jaar wordt uitgereikt door de Harvard University aan een ontwerper of groep van ontwerpers die een compleet stedelijk project hebben bedacht en gerealiseerd. Deze keer richtte de jury zich op steden met ‘self-build affordable housing’ (betaalbare zelfbouwprogramma’s) en de impact van betaalbare zelfbouwprogramma voor de ontwikkeling en aantrekkelijkheid van de stad. Het zelfbouwprogramma ‘ik bouw betaalbaar in Almere’ werd geselecteerd uit honderden inzendingen van landschapsarchitecten en stedelijke ontwerpers en werd in de top 3 van kanshebbers voor deze prijs, maar de jury heef laten weten dat Almere niet de uiteindelijke winnaar is geworden. Welk project dat wel is geworden is niet kenbaar gemaakt aan de gemeente Almere.

De jury, bestaande uit internationaal befaamde landschapsarchitecten en stedelijke ontwerpers, bracht op 21 augustus jongstleden een bezoek aan Almere. De focus van het bezoek lag naast ‘Ik bouw betaalbaar in Almere’ (IbbA), ook op andere zelfbouwprogramma’s als Particulier Opdrachtgeverschap en de gebiedsontwikkeling in Oosterwold. In Noorderplassen, Homeruskwartier en Oosterwold bezocht de jury verschillende woningen en sprak met initiatiefnemers.

Uit het Juryrapport: Tijdens ons bezoek aan de gemeente was de jury onder de indruk van Almere’s lange geschiedenis van experimenteel en innovatief stedelijk ontwerp. Gedurende de 40 voorafgaande jaren heeft de stad een aantal afzonderlijke maar integrale projecten gerealiseerd die bijdragen aan de fundamentele stedelijke kwesties van hun tijd; van nieuwbouw tot betaalbare woningen. Er was met name veel bewondering rond het veranderende stedenbouwkundig potentieel dat werd geboden door het project Oosterwold. Gezien het genoemde criterium is het echter nog te vroeg om de resultaten van dit initiatief te evalueren. De Jury hoopt dit project in de toekomst als nominatie terug te zien.