AAP krijgt extra bijdrage

Foto: stichting AAP

Stichting AAP krijgt van de Nationale Postcode Loterij 1,3 miljoen.  De apen zijn er blij mee
Foto van berberaap JumaKen je Juma nog? De kleine berberaap die rondzwierf in de straten van Parijs. Met hem gaat het inmiddels goed. Hij zit veilig in onze opvang in Primadomus, waar hij elke dag ravot met zijn nieuwe berberfamilie. Maar Juma’s trieste voorgeschiedenis staat symbool voor zoveel soortgenoten. Babyapen die net als Juma uit hun moedersarmen worden geroofd om vervolgens naar Europa te worden gesmokkeld. Jaarlijks overkomt dit nog zo’n 200 babyberbers. Deze harteloze roofzucht leidt, samen met ontbossing, tot de onvermijdelijke verdwijning van de grootste berberpoulatie ter wereld. En daarmee tot de ondergang van de hele soort. Binnen vijftien tot twintig jaar kan het al zover zijn.
Foto van berberaap Morito

Over de grens
Gelukkig is er een oplossing! Dankzij de steun van onze donateurs en de deelnemers aan de Nationale Postcode Loterij krijgt de berberaap weer een kans. In het project Born to be Wild zijn de krachten van diverse dierenwelzijnsorganisaties op internationaal niveau gebundeld. AAP is, de aanvoerder van de reddingsmissie en zorgt onder meer voor de opvang van uit de toeristenindustrie of particulier bezit bevrijde berberapen. Om de problemen bij de bron aan te kunnen pakken, gaan we de grens over naar het Ifrane National Park in Marokko. Hier leeft de berberaap in het wild leven en vanuit dit gebied gaan de baby’s via brute, illegale handel letterlijk de grens over. En daarom volgen wij de omgekeerde route, zodat de berbers blijven waar ze horen!
Babyberberaapjes
Eerste zorg
Onze eerste zorg is voorkomen dat berberbaby’s worden geroofd. Lees hier hoe dat in z’n werk gaat. Gelijktijdig zetten we in op beschermen en herstellen van het leefgebied van de berbers. Een gezonde berberpopulatie staat namelijk gelijk aan een gezond bos. Ook wordt er voorlichting gegeven aan allerhande groepen die met de berberaap of zijn leefgebied te maken hebben. Denk aan de lokale bevolking en autoriteiten, grenswachters en toeristen. Wanneer zij misstanden leren herkennen en er zelf niet meer en onbewust aan bij dragen, is het voor de stropers niet langer lucratief om baby’s te roven. Bescherming, voorlichting, betere wetgeving en betere alternatieven om in levensbehoeften te kunnen voorzien, gaan ervoor zorgen dat de berberapen straks ongestoord kunnen leven.