Sandra de Booij: Een kus

Foto: Geertj den Kinderen

Sandra de Booij is dichteres en dat doet ze heel goed. Deze keer over een heel bijzonder thema

Een kus

Mijn ogen dwalen af,
naar jouw lippen naar jouw mond.
Mijn mond die toen de jouwe vond,
Jouw tong gladstrelend langs de mijne.
Kom met mijzelf weer in het Reine.
Wat is gebeurd, wordt weg gekust,
al is het vuur nu iets geblust.
Mijn wangen rood, van warmte en lust.
Jij bent degene die mij kust.
De lust is groot,
Maar mijn vuur voor jou dooft.