#2020: Partijen willen asbestdaken in Almere aanpakken

Foto: Pixabay

In de rubriek ‘#2020’ blikken we terug op het meest bewogen nieuwsjaar van deze eeuw. 2020 was anders dan andere jaren. Daar kan iedereen over meepraten. Vandaag aandacht voor de maand maart. In Almere werd er toen een start gemaakt met de discussie over asbestdaken.

Samenwerken

Op 2 maart tekende minister Van Veldhoven samen met het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, vele gemeenten, provincies en andere organisaties de Samenwerkingsverklaring Aanpak van asbestdaken. Almere ontbreekt bij de ondertekening. Tocht telt Almere 1900 asbestdaken, blijkt uit cijfers van de gemeente.

SP

Op initiatief van SP Almere is daarom in samenwerking met D66, de PVV, GroenLinks en de Partij voor de Dieren een motie ingediend om het college op te dragen de samenwerkingsverklaring te ondertekenen. “Uiteindelijk schaarde de gehele gemeenteraad van oppositie tot coalitie en van links tot rechts zich achter onze motie en werd deze unaniem aangenomen”, zo laat de SP weten. “De democratie in Almere liet zich van haar beste kant zien en maakte duidelijk dat de politiek de gevaren van asbest zeer serieus neemt en van mening is dat de inwoners van onze stad beschermd dienen te worden tegen blootstelling aan deze kankerverwekkende stof”.

Gevaarlijk

Volgens onderzoek van TNO in opdracht van het ministerie van I&W staan deze daken per jaar 3 kilo asbeststof per 1000 vierkante meter af aan de lucht. Dat betekent dat er honderden kilo’s van dit kankerverwekkende stof jaarlijks vrijkomen in Almere. Juist daarom vinden de Almeerse politieke partijen het belangrijk dat er onmiddellijk actie wordt ondernomen.